Kulturanalytiska Institutet

Handledning


 

Situationsanpassad  
handledning
  


Hans Öhman

Jag kallar min metod för situationsanpassad handledning. Vid handledningstillfällena så tillämpar jag ett pedagogiskt förhållningssätt, istället för ett terapeutiskt.

Mina förebilder är kroppsterapeuten Jacques Dropsy, företagskonsulten Bertil Strutz och folklivsforskaren Barbro Holm-Löfgren, som alla tre har varit mina handledare. Jag har lärt mig mycket genom att samtala med dem samt läsa deras böcker.

I dagsläget är jag grupphandledare för sex grupper i kommuner; sex grupper inom Frälsningsarmén; sju grupper inom kyrkan; tolv personer i individuell handledning samt mentor och coach för 22 chefer och mellanchefer.

Det är en stimulerande och inspirerande uppgift att få vara handledare.

 Hans Öhman


Mentorsamtal
Individuell handledning (såväl arbetshandledning som personlig handledning)
Grupphandledning (såväl grupparbetshandledning som grupputveckling)
Krissamtal
Själavårdssamtal
Livssamtal
Coachingsamtal
Debriefingsamtal


Kulturanalytiska Institutet AB
Ansvarig utgivare: Hans Öhman