Kulturanalytiska Institutet


Kulturanalytiska Institutet

LitteraturHans Öhmans tredje bok "Samtalskonst — om andliga och mentala bilder" ligger klar som råmanus och kommer att tryckas i höst. Boken anknyter till alla de stora mästarna; Lao-Tse, Mohammed, Sokrates, Buddha, Jesus etc. som använder sig av bilder, symboler och liknelser.

Dessutom arbetar Hans Öhman med att sammanställa en ny utgåva ”Stimulerande samtal — om dialog och svåra samtal” där han varvar nyskrivet material med det bästa ur hans tidigare böcker ”Inspirerande samtal — att växa i dialog" och ”Över tröskeln — om svåra samtal.”

Tillsammans med Diakon Irené Josefsson har Hans färdigställt ett samtalsmaterial ”Ord och Bild” som består av Irenés oljemålningar och Hans prosadikter. Materialet har för avsikt att få igång dialog och reflektion i olika grupper.

Ovan nämnda böcker och material kommer att kunna beställas från denna sida i höst.


          


"Inspirerande samtal är högst läsvärd. Guldkornen är lätta att finna (...)"
    Thore Bohl

"Det är inspirerande att läsa och lära av Dig."
    K-G Hammar


© Kulturanalytiska Institutet AB
Ansvarig utgivare: Hans Öhman