Kulturanalytiska Institutet

Litteratur


Pris: 120 kr
(exkl. moms & frakt)


Ansvar Avund Arbetsglädje

 

Ansvar Avund Arbetsglädje
  en folklivsstudie av människan i kontorskulturen

Författare: Barbro Holm-Löfgren
Förlag: Studentlitteratur, 1980

Detta är resultatet av tio års vetenskaplig forskning i människors kommunikation och samlevnad på kontor i Sverige. Barbro Holm-Löfgren vill visa hur vi för vidare en kontorskultur med hjälp av ett symbolspråk i ord, klädsel, möblering, ritualer och kroppsspråk. Detta kallar hon kulturell kommunikation. Hon visar också hur avund, rädsla, kärlek, komplex, byråkrati, revir- och statustänkande inverkar på arbetsprocessen. En manlig respektive kvinnlig livsstil ser hon som en av många förklaringar till att spänningar uppstår i kontorskulturen. En annan förklaring är bromsaren.

Hennes förhoppning är att framtidens människor ska lära sig av dagens misstag och att de ska skapa ett mjukare och mänskligare klimat än det hon stött på under sin långa forskningstid.

Alla som någon gång arbetat på kontor bör känna igen sig i boken.


 

Barbro Holm-Löfgren

 

Barbro Holm-Löfgren

Barbro Holm-Löfgren var folklivsforskare inom företags- och vårdkultur, författare, journalist, kommunikationsexpert, urmoder till "Kvinnor Kan" samt verksam inom ledarskapsutbildning.Ansvar Avund Arbetsglädje  en folklivsstudie av människan i kontorskulturen kostar 120 kr och beställs enklast via e-post: info@kulturanalys.st. Glöm inte att skriva namn, adress och faktureringsadress, titel samt det antal exemplar ni önskar beställa. Orderbekräftelse skickas snarast möjligt. Moms och frakt tillkommer.


Kulturanalytiska Institutet AB
Ansvarig utgivare: Hans Öhman