Kulturanalytiska Institutet

Om oss

Kulturanalytiska Institutet är ett erfarenhetsbaserat utbildningsföretag utifrån en kristen humanistisk värdegrund.

Hans Öhman är en erkänd god föreläsare och pedagog och har många handledningsuppdrag. Föreläsningar och seminarier i ämnesområdet psykosocial arbetsmiljö, med kris- och stresshantering, utgör det centrala i vår verksamhet. Grupphandledning och enskilda samtal är viktiga komplement.

Agneta Öhman är leg. sjuksköterska och cert. rosenterapeut och arbetar med kroppsterapi enligt rosenmetoden.

    

Kulturanalytiska Institutet vill skräddarsy varje arbetsinsats så att den tar hänsyn till varje individs, grupps och organisations specifika behov och situation. Vi samverkar med en rad resurspersoner. Vår policy är att vara situationsanpassade.


Kort historik

Kulturanalytiska Institutet köptes 1999 av folklivsforskaren, och urmodern till "Kvinnor Kan", Barbro Holm-Löfgren efter att i flera års tid ha samverkat med henne omkring idé- och utbildningsfrågor. Kulturanalytiska Institutet Öhman AB ombildades till att bli ett familjeföretag med utbildning, projektarbete, handledning och krissamtal (på grupp- och individnivå) samt kroppsterapi som verksamhetsområden.
Vårt handelsbolag More Human, som kom att föra över sin verksamhet till Kulturanalytiska Institutet, är nu vilande.


Kulturanalytiska Institutet AB
Ansvarig utgivare: Hans Öhman