Kulturanalytiska Institutet

Reflektion
 

Grönt - Blått - Mozart  


Hans Öhman


Grönt
Trädgården är fylld av hundratals nyanser av grönt och mina ögon blir känsliga för grönt. Grönt skänker lugn och harmoni. Platon säger "Läkarens främsta uppgift är att visa på naturen." Vi behöver ta vara på och också vårda vår inre trädgård, så att vi växer och utvecklas.

Blått
Havets och himmelens färg påverkar oss starkt till att bli evighetsvarelser. Havet (el. sjön) hjälper oss att reflektera. Från att ha varit havets människa har jag blivit strandens människa, men från den positionen är jag fortfarande delaktig av hav och himmels blå mantel.

Mozart
Musikens effekt på vårt psyke och vår kropp är omvittnat, men det viktigaste är att vi väljer musik utifrån det sinnestillstånd vi önskar uppnå. Mozart lär påverka vårt intellekt och vår kreativitet. Men i övrigt gäller det att vi själva väljer i vilken stämning vi vill komma in i. Våra kroppar behöver ständigt stämmas, så att ljuv musik uppstår när vi möter andra människor.

Allt gott!

  Hans Öhman


Kulturanalytiska Institutet AB
Ansvarig utgivare: Hans Öhman