Kulturanalytiska Institutet

Kroppsterapi


Rosenmetoden är för dig som
har spända och värkande muskler
har svårt att slappna av och känner dig stressad
har oro och känner dig otillräcklig
känner dig utmattad och utbränd
känner dig trött och nedstämd
har svårt att sova
lätt blir irriterad
Rosenmetoden är även för dig som
mår mindre bra och vill ha en förändring
vågar att stanna upp, möta och lyssna till din kropp och dig själv
vill nå större kroppsmedvetenhet
vill nå ökad självinsikt och självkännedom

Rosenmetoden  


Agneta Öhman

   en frigörande process,
medvetandegörande och djupavslappnande kroppsbehandling som berör kropp och själ

Rosenmetoden stöder människans egen utveckling och är en hälsobefrämjande process. När muskelspänningar löses upp ökar blodcirkulationen vilket ger större utrymme för andning och en ökad rörelsefrihet. Detta sker ofta i samband med att du upplever och blir medveten om bakomliggande känslor och orsak. Vid denna kontakt startar kroppen en helande och läkande process.

Marion Rosen

  

"Den här metoden handlar om förändring från den person du tror du är till den du verkligen är"

Marion Rosen

Marion Rosen (1914-2012), Rosenmetodens grundare, utvecklade metoden utifrån sin erfarenhet som sjukgymnast. Hon såg ett nära samband mellan andning, muskler och förträngda känslor. Marion Rosen inspirerades av Wilhelm Reich som menade att om man håller inne känslorna i kroppen och inte uttrycker dem så skapar kroppen ett muskelpansar av spänningar. Dessa muskelspänningar har från början skyddat oss från att behöva uppleva jobbiga känslor men när spännigarna blir kroniska, blir de ett hinder för oss att uppleva känslor som vi gärna vill uppleva t.ex. glädje, spontanitet och kärlek.

Behandling ges på ett respektfullt och närvarande sätt och får oss att slappna av, vilket leder till insikt och ökad medvetenhet.

Det autonoma (ej viljestyrda) nervsystemet såsom blodtryck, andning, hjärtfrekvens etc. påverkas till det bättre av Rosenmetoden. De inre organen "masseras" med hjälp av denna metod. Balansen mellan det parasympatiska och det sympatiska nervsystemet påverkas positivt, exempelvis minskar stresshormonet cortisol medan det s.k. "lugn och ro"-hormonet oxytocin ökar. Forskning visar att beröring inverkar på hormonproduktionen.

Beröring genom Rosenmetoden ger en kontakt med oss själva och utrymme för en inre resa bortom det redan kända mot ett upptäckande av vårt innersta sanna väsen jaget.

När kropp och själ förenas ökar ditt självmedvetande. Du förstår mer av dig själv, får nya insikter och ser nya möjligheter.


Gårdshuset

Behandlingsrummet

Gårdshuset

Välkommen att höra av dig för mer information o/e tidsbokning. En 45 minuters behandling kostar 300 kr. Rabattsystem finns med kostnadsfri behandling var sjätte gång. Tar emot friskvårdskuponger från kommunens anställda.

Jag har min mottagning i Gårdshuset på Sätunavägen 15 i Björklinge, två mil norr om Uppsala.

Medlem i Rosenmetodens Yrkesförbund i Sverige, RYiS.

 Agneta Öhman


Kontakt

E-post: agneta@kulturanalys.st
Telefon: 018 - 37 76 27 (tidsbokning: 9-10)


Kulturanalytiska Institutet AB
Ansvarig utgivare: Hans Öhman