Kulturanalytiska Institutet

Föreläsningar, kurser, seminarier


 Hans Öhman

Vår affärsidé är att skräddarsy till varje målgrupp och tillfälle efter samtal med beställaren. Eventuell utvärdering och dokumentation lämnas gärna. Våra resurspersoner kan engageras i olika kursutbud.

Vårt motto är att hålla en hög lägsta nivå och att utbildningseffekten skall vara långsiktig.

  Att bli mer människa om personlighetsutveckling, självkännedom och självinsikt.

  Positiv kommunikation om feedback, dialog och kroppsspråk.

  Positiv motkraft att möta stress, mobbning och konflikter.

  Stillhetens källa om meditation, kontemplation och tystnadens gåva.

  Klimatförbättring om hur vi kan påverka vårt arbetsklimat och vårt vardagsliv.

  Att möta människor i kris om krishantering, konfliktförståelse, konfliktlösning och konflikthantering.

  Diakonalt förhållningssätt om kyrkans sociala arbete och dess kristna identitet.

  Ledarskapsreflektion om coaching och kulturellt ledarskap.

  Inspirerande samtal om kommunikation, reflektion och mentorskap.


Kulturanalytiska Institutet AB
Ansvarig utgivare: Hans Öhman